ANUNT - CONCURS, 1 post de consilier juridic si 1 post de asistent medical generalist

18.11.2019 12:10

 

ANUNŢ

    Spitalul Orasenesc ”Prof. Dr. Ioan Puscas” Simleu Silvaniei, cu sediul in Simleu Silvaniei, str. George Cosbuc, Nr. 29, Judetul Salaj, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:

            - 1 post de consilier juridic pe perioada determinata;

            - 1 post de asistent medical generalist pe perioadă determinata, in cadrul Sectiei de Chirurgie generala.

    1. Conditii generale de participare la concurssunt cuprinse în art. 3 din H.G nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare;

        2. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor sunt:

        - pentru postul de consilier juridic:

    - diploma de licenta in specialitate;

    - 3 ani vechime in specialitate.

        - pentru postul de asistent medical:

    - diplomă de şcoală sanitară postliceală/licenta în specialitatea medicină generală;

     - diplomă de bacalaureat.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar aprobat prin HG nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

    Dosarele de concurs se depun în 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial Partea  a III a, respectiv data de 22.11.2019, ora 16,00.

Ora şi locul desfăşurării fiecărei probe a concursului:

- Proba scrisă: 16.12.2019,  str. George Cosbuc, Nr. 29, sala de curs-documentare.

                   -  ora 09.00 - pentru asistent medical

                    - ora 11.00 - pentru consilier juridic

- Proba practica/Interviul: 18.12.2019, str. George Cosbuc, Nr. 29, sala de curs-documentare. 

Tematica și bibliografia de concurs se afişează la avizierul unităţii din str. George Cosbuc, Nr. 29, sala de curs-documentare şi pe site-ul unităţii: www.spitalsimleu.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orasenesc ”Prof. Dr. Ioan Puscas” Simleu Silvaniei, cu sediul in Simleu Silvaniei, tel. 0260-679 056 - interior 138. 

  -  TEMATICA si BIBLIOGRAFIE - Asistent medical generalist

  -  BIBLIOGRAFIE - Jurist

  - REGULAMENT CONCURS