Ambulatoriul de specialitate

 
 

Ambulatoriul de specialitate al spitalului cu cabinete de:

- Medicina Interna

- Gastroenterologie

- Obstetrica-Ginecologie

-  Chirurgie 

-  Ortopedie

-  Neurologie

-  Pediatrie

-  Dermatologie

-  Psihiatrie

-  Psihologie

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE  IN  ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE

 CONTRACTAT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SALAJ

 

            1. Pachetul de servicii de bază - se acordă asiguraţilor şi cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii;

            2. Pachetul minimal de servicii - în sistemul asigurărilor sociale de sănătate - se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie;

 

CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ

 DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE

 

Pachetul minimal de servicii medicale  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE  se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

 

    1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

    1.1. consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

    1.2. consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;

    1.3. consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei.

    1.4. consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială.

    1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală.

  2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de specialitate.

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ

 ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

 

    Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

    1.1. servicii medicale - consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

    1.2. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;

    1.3. servicii medicale curative - consultaţii pentru afecţiuni cronice;

    1.4. depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic;

    1.5. servicii de planificare familială;

    1.6. servicii diagnostice şi terapeutice

    1.7. servicii de sănătate conexe actului medical - Kinetoterapie, evaluare psihologica

 

Galerie Foto: Ambulator de specialitate