Conditii de internare

 

    Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

                   a) spitalizare continua;
                   b) spitalizare de zi.

    Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest     potential, care necesita supraveghere medicala continua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

 

          DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE IN SPITAL

1. - Bilet de trimitere de la medicul de familie sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;

2. – Dovada calitatii de asigurat

        - CARD DE SANATATE

        - Documentul justificativ care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei

3. - Buletin de identitate sau Cartea de identitate, pentru copii Certificatul de naştere; original şi xerocopie

În cazuri de urgenţa medico - chirurgicale NU este necesar biletul de trimitere/internare.

          De retinut! - Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.

 

Documentul justificativ care dovedeşte calitatea de asigurat

 

Angajaţi: - adeverinţă de la locul de munca + xerecopie după buletin + Cardul de  Sănătate

 

Pensionari: - cuponul de pensie din luna curentă sau cea  precedentă (original sau  xerocopie) + xerocopie buletin +  cardul de Sănătate

 

Şomeri: - adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj + xerocopie buletin +  Cardul de Sănătate 

Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi): - adeverinţă de coasigurat + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

 

Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:

        - adeverinţă de la Primărie că nu au avut nici un venit + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

        - chitanţă sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind asigurării  medicale + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

 

Copii sub 18 ani: 

        - xerocopie după Certificatul de Naştere şi xerocopie după buletinul mamei (sau al tatălui)

       - pentru copiii peste 14 ani - xerocopie după buletin (Cartea de Identitate) şi Adeverinţă de la şcoală

 

Elevi/studenți peste 18 ani: - pentru elevii/ studenţii între 18 - 26 ani - adeverinţă de la liceu/ facultate + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

 

Persoane cu handicap: - xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap+ xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

 

Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2,3 ani - xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului + xerecopie după buletin + Cardul de Sănătate

 

            Pentru detali: 

 

            Documente necesare pentru dovedirea calitatii de asigurat.doc (36352)