Laborator de radiologie si imagistica medicala

 

    Laboratorul de radiologie si imagistica medicala este furnizor de investigatii medicale paraclinice care se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS – Salaj).

    Investigatiile paraclinice se primesc în regim decontat de Casa de Asigurări de Sănătate numai în limita fondurilor alocate laboratului.

    Astfel, oferim pacientilor nostrii care sunt asigurati, investigatii radiologice si de imagistica medicala in baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie/ medicul specialist.

    Pentru a putea beneficia gratuit de serviciile oferite pacientul trebuie sa intruneasca, fara exceptie, urmatoarele conditii:

  • Sa prezinte Buletin de identitate/Cartea de identitate, pentru copii Certificatul de naştere; original şi xerocopie
  • Sa faca dovada calitatii de asigurat:

              - CARD DE SANATATE 

              Documente necesare pentru dovedirea calitatii de asigurat.doc (35,5 kB)

  • Sa prezinte un Bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice, completat conform normelor;
  • Sa nu fie internat in intervalul de la data emiterii biletului de trmitere - data recoltarii
  • Medicul trimitator (de familie sau specialist) sa aiba contract cu CAS-SJ; 

    Programarile pentru investigatiile radiologice si de imagistica medicala decontate de CAS-SJ si se vor face zilnic prin prezentare directa la FISIER, in baza biletului de trimitere emis, in limita plafonului alocat in luna respectiva.

    Laboratoarele unitatii isi rezerva dreptul de a efectua investigatii paraclinice numai cu plata integrala (la cerere), in momentul atingerii plafonului acordat de CAS-SJ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Galerie Foto: Laborator de radiologie si imagistica medicala